PROJEKT PONADOSIEDLOWY NR #255

PROJEKT OSIEDLOWY NR #323

Nazwa

Nazwa

Budowa integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu, ul. P. Ignuta 28

SKATEPARK, czyli aktywnie na Pilczycach


Opis

Opis

Integracyjny plac zabaw przy ZS 21 ul. Ignuta 28 – to bezpieczne miejsce, które pod względem technicznym i architektonicznym będzie dostępne dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami.

Plac zabaw powstanie na terenie ZS 21, gdzie czas mogliby spędzać uczniowie szkoły w ramach zabawy i pracy terapeutycznej, ale także wszyscy okoliczni mieszkańcy. Na placu znajdować się będą przyrządy wspierające rozwój motoryki, równowagi, koordynacji ruchowej a także rozwój poznawczy.

Z cała pewnością takie miejsce będzie miało pozytywny wpływ na jego użytkowników, jednocześnie integrując lokalną społeczność. Plac zabaw da możliwość aby dzieci zdrowe i niepełnosprawne bawiły się razem, a nie obok siebie.
Planujemy stworzyć zieloną przestrzeń rekreacji letniej i zimowej. Przestrzeń byłego zbiornika p.poż., która obecnie jest miejscem niebezpiecznym i nieestetycznym, wraz z najbliższym otoczeniem tj. nasypem wykorzystywanym w zimie jako górka saneczkowa, zmieniłaby się w doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji.

Najważniejsze założenie jest takie, aby z jak najmniejszą ingerencją w naturalne walory przyrodnicze i kulturowe przyczynić się do przeobrażenia zdewastowanej części terenu oraz poprawić jego funkcjonalność.

Elementy projektu ułożyliśmy według ważności i kolejności, w jakiej chcemy je realizować. Najbardziej zależy nam na zagospodarowaniu miejsca niebezpiecznego i zaniedbanego, jakim jest pozostałość po dawnym zbiorniku p.poż.

Cel

Cel

  1. Brak ogólnodostępnego,integracyjnego placu zabaw w tej części miasta.
  2. Miejsce przystosowane architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami - brak poczucia wykluczenia.
  3. Zabawa, rehabilitacja i bezpieczny wypoczynek w jednym miejscu.
  4. Obustronna nauka tolerancji i integracji, zarówno dzieci jak i dorosłych.
  5. Dorosłe osoby niepełnosprawne, które maja zdrowe dzieci, będą miały duże ułatwienie i możliwość uczestnictwa we wspólnej zabawie ze swoimi dziećmi.
  6. Zagospodarowanie "brzydkiego" niewykorzystanego terenu przy ZS 21- poprawa ogólnej estetyki terenu szkoły a co za tym idzie i osiedla.
Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej strefy rekreacji dla mieszkańców Pilczyc oraz sąsiednich osiedli takich jak: Kozanów, Maślice i Gądów Mały. Same skwery stanowią doskonałe uwarunkowania do wypoczynku i rekreacji, jednak brakuje na nich odpowiedniej infrastruktury zapewniającej bezpieczne spędzanie wolnego czasu.

Realizacja planowanych działań z jednej strony poprawi bezpieczeństwo funkcjonalność i estetykę skwerów, a z drugiej strony przyczyni się także do zwiększenia popytu na usługi lokalne, w tym gastronomiczne i usługowe na terenie osiedla.

Tak to wygląda teraz

Tak to wygląda teraz

Zobacz więcej

Zobacz więcej

  Oficjalna strona WBO 2019
Facebook
  Oficjalna strona WBO 2019
Facebook


ZAGŁOSUJ TERAZ!

Materiały do pobrania

Ulotka A6 [PNG] | Ulotka A6 [PDF]
Plakat A3 [PNG] | Plakat A3 [PDF]